کارپردازان گردشگری کویران

کویران

با تشکل تعاونگران فعال در عرصه صنعت توريست طي موضوعيت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری

به شماره ثبت ۴۳۶۴ اداره ثبت شرکتهای کاشان در دوم آذرماه سال ۸۸ ازسوی فعالين اين صنعت در محور شمال استان اصفهان با دغدغه استفاده بهینه از ظرفیت و پتانسیل هاي ابنيه تاريخي ، مراكز و تأسيسات صنعت گردشگري با جذب مخاطبین میهن عزیزمان ایران اسلامی را در بر گرفته است/.

آخرین اخبار سایت

No result...